"Професия - архивист?!" - кариерно събитие на Исторически факултет

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

В рамките на кариерните събития, организирани от Исторически факултет, на 15 декември 2022г. се проведе среща със студенти и докторанти на тема "Професия - архивист?!". Председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. Михаил Груев запозна присъстващите със структурата и основните дейности на организацията, както насочи вниманието към плюсовете на работа като архивист и  целите, която са поставени за подобряването й.

Маргарет Поппетрова от отдел „Използване на архивните фондове“ и Димитър Ницов от отдел „Обработка на архивните фондове“ запознаха аудиторията със своята дейност и споделиха интересни случки от професионалния си опит.

В края на срещата бяха обсъдени възможностите за стаж и работа в Държавна агенция „Архиви“, които може да намерите тук:

https://www.archives.government.bg/446-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1...