Работна среща „Кариерно развитие на студенти и алумни“

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Работна среща „Кариерно развитие на студенти и алумни“

По инициатива на сектор „Кариерно развитие“ на 7-ми ноември 2022г. в Огледалната зала на Ректората, се проведе ежегодната среща на представителите на различните факултети на Софийски университет, ангажирани с кариерното развитие на студенти и алумни и Студентски съвет.

 Срещата имаше за цел споделяне на добри практики, обмен на идеи и създаване на възможност за по-тясно сътрудничество, както със сектор „Кариерно развитие“, така и между факултетите.

В резултат от работната среща предстои планирането на общ календар на кариерните събития на Софийски университет и създаването на условия за практика на студенти от различни специалности в рамките на Университета.