Възможности за изследователска дейност със стипендии "Фулбрайт"

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

За нас е удоволствие да поканим редовните и задочни докторанти и представителите на неправителствени организации на онлайн информационна среща за възможностите за изследователска дейност със стипендии "Фулбрайт" (2023-24 г.)

Срокът за подаване на документи - 5 декември, наближава и ние ще се радваме да предоставим допълнителни съвети за програмите и процеса на кандидатстване. Присъединете се към програмния координатор Мария Костова и Фулбрайтовия стипендиант Поли Петкова от Пловдивски университет, за да научите повече.

Тема: Стипендии "Фулбрайт" за аспиранти и представители на неправителствени организации

Време: 28 октомври, петък, 17:00 ч.

Регистрирайте се предварително на:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k-C6FbKcTC6vP9pbH-CZLA

 

We invite enrolled Bulgarian PhD students (regular and part-time) and representatives of non-governmental organizations to the online information session on current Fulbright grants competition for AY 2023-24.

The application deadline (Dec. 5) approaches, so we want to offer advice and details to all prospective applicants. Join Program Officer Maria Kostova and Fulbright alumna Polly Petkova from Plovdiv University to learn more about these opportunities. Topic: Bulgarian Visiting

Researchers and Civil Society Fulbright Grants

When: Oct 28, 2022 17:00 Sofia

Register in advance for this webinar:

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k-C6FbKcTC6vP9pbH-CZLA