Кариерни борси на Геолого-географски факултет

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>
Дата на събитието: 
петък, 7 October, 2022 - 09:00 до 17:00
Детайли за събитието: 

На 6 и 7 октомври 2022 г. в Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, Северно крило, ет. 3, Геолого-географски факултет организира кариерни борси и лекции свързани с намирането на работно място в зала 289 от 09:00 часа. На кариерните борси студентите ще имат възможност да се срещнат с над 20 работодатели.

Събитията се организират в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София

и

 проект № BG05M2OP001-2.016-0003 “Модернизация на Национален военен университет "Васил Левски"- гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски"- гр. София, финансирани от ОП „Наука и  образование за интелигентен растеж“.