Алумни група на Стопански факултет

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/1" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Алумни Администратор</span></span>

Сдружение на възпитаниците на Стопански факултет на Софийски университет е първото алумни сдружение в българско държавни висше учебно заведение, основано през 2004 г. от 33 алумни.

За последните 10 години сдружението успява да създаде атрактивен календар от събития в областта на професионалната квалификация, кариерното развитие и социалните дейности.

Сдружението е медиатор между настоящите студенти, възпитаниците на факултета, академичната общност, бизнеса, институциите и нестопанския сектор с цел взаимна информираност и сътрудничество за повишаване качеството на икономическото и бизнес образование.

Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет работи за изграждането на активна социална мрежа и пилотирането на кариерни услуги и курсове за високо управленско ниво, посредством поддържането на стратегическо партньорство между академичната общност, настоящи и завършили студенти, чуждестранни университети и работодателите в България.

Сдружението вижда своята роля и в популяризиране на алумни мрежите сред всички образователни институции в страната.