EU CAREERS търси своя нов посланик за Софийски университет

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Една от дългогодишните инициативи на EPSO (European Personnel Selection Office) е мрежата от студентски посланици на EU Careers, които помагат да бъде повишена осведомеността относно възможностите за кариера в институциите на ЕС. С дейността си посланиците играят важна роля за кариерното развитие на много талантливи студенти, като организират и взимат участие в много различни събития и кариерни форуми. Всяка година се избира един студент, който да бъде посланик на EU Careers за своя университет.

Процесът на подбор за 2022 година стартира.

Всички студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, които желаят да участват в конкурса, могат да попълнят онлайн заявка в сайта на EPSO до 18 март 2022г.