Стаж в Европейската космическа агенция

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Европейската космическа агенция (ЕКА) обявява свободни стажантски позиции, насочени главно към инженери, завършили информационни технологии и бизнес услуги.

Участието на България в споразумението по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на Европейската космическа агенция осигурява достъп до младежките програми на Европейската космическа агенция за магистри и стипендианти, както и възможност за участие във взаимния обмен на експерти; научна и техническа информация; данни и стоки от взаимен интерес, в областта на космическата наука, технологиите и приложенията.

Свободните позиции се обявяват онлайн веднъж в годината. Публикуват се около 100 предложения, насочени главно към инженери и физици, завършили информационни технологии, природни или социални науки и бизнес.

По стажантската програма могат да кандидатстват и страните от Споразумението за европейска кооперираща държава, сред които е и България.

Процедурите ще бъдат обявявани на страницата на ЕКА в периода февруари - март 2022 година.  (https://jobs.esa.int/)

Повече информация за програмата, можете да намерите ЕКА:

https://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2022/01... GB/2022_Young_Graduate_Trainee_Programme_pillars.jpg

https://esamultimedia.esa.int/docs/careers/ESA_YGT2022_flyer.pdf

Програмата дава възможност на стажантите да получат ценен опит в разработването и изпълнението на европейските космически мисии.

Всичко, което трябва да знаете за програмата, включително процедура за кандидатстване и условия за участие, е достъпно и на страницата на ЕКА :

https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Graduates_Young_Graduate_Tra..., както и на страницата за често задавани въпроси: https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Young_Graduate_Traineeship_f...