Докторантски позиции в Институтът по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Институтът по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките има удоволствието да Ви покани да се присъедините към наши изследователски програми за прием на две редовни докторанти за периода 2024-2025 г. Съвместно с индустриални партньори. Докторантурите са в съответствие с процедурата за ФИНАНСИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНИТЕ И ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - BG-RRP-2.012 за изпълнение на инвестиция C2.I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост

В рамките на тези позиции, Ви предлагаме уникалната възможност да работите върху авангардни изследвания в следните два проекта:

1. Докторантско място в иновативен проект за изследване на микропластмасите във водни среди

Пластмасата е най-използваният продукт с антропологичен произход и нейното влияние върху екосистемите е неоспоримо. Микропластмасите, като замърсители, имат значителен потенциал за негативно въздействие върху околната среда. Нашият проект има за цел да разработи методи и устройства за определяне състава, размера и формата на частици от микропластмаса в реално време, директно във водни среди. 

2. Докторантско място в иновативен проект за изследване на лазерно-индуцирани промени в биологичните системи

Докторантурата ще се ръководи от следната хипотеза: лазерното облъчване на ензимни и клетъчни системи променя енергетичните нива на протеиновите молекули, което води до конформационни и структурни промени в активните и/или регулаторни центрове и ускорява ензимно-медиирани процеси, включително фотосинтезата. Това предположение подлага на изпитание възможността за увеличаване на ефективността на улавянето на CO2 чрез целенасочена модификация на биологични структури с използване на фемтосекунден лазер

Защо да се присъедините към нас?

  • Финансови предимства - месечна стипендия в размер на 2 300 лева.
  • Кратък срок – 18 месеца.
  • Иновации и технологии - Нашият проект води до качествен скок във възможностите за идентификация на микропластмаси.
  • Работа с високотехнологични лазерни източници и съвременна лабораторна инфраструктура
  • Сътрудничество с водещи учени.
  • Подкрепа за научни изследвания - Финансирането гарантира ресурси и подкрепа за вашите изследвания.
  • Специализации - Разходи за специализация в чуждестранен изследователски или иновационен център за срок до 30 дни, включително достъп до уникална научноизследователска инфраструктура.

Не пропускайте възможността да се включите в тези вълнуващи проекти и да станете част от нашия екип от водещи учени. 

Ако сте мотивирани и желаете да допринесете за решаването на едни от значимите екологични проблеми на нашето време, очакваме Вашите кандидатури!

Свържете се с нас:

e-mail: gjankov@issp.bas.bg; eiordanova@issp.bas.bg

phone number: +359 887 046 458; +359 884 185 758