Специалисти с медицинско образование в гр. Свищов

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Работодател

Специализирани Болници За Рехабилитация - Национален Комплекс, филиал Овча могила

Населено място

с. Овча могила, община Свищов

Длъжност

Лекар, обща медицина 

Описание на длъжността

Общопрактикуващите лекари диагностицират, лекуват и предотвратяват болести, наранявания и други физически или умствени увреждания на хора чрез прилагане на принципите и процедурите на модерната медицина. Дейността включва и обслужване на разположение на пациентите, дежурства на 12 часа

Изисквания към кандидата

Висше образование – обща медицина; работа с програмни продукти; комуникативност, мобилност, мотивация, организаторски умения, отговорност, работа в екип, работоспособност, социални умения, технически умения

Допълнителна информация

Заплата – 2000 лв., осигурява се жилище и храна за 12-часовите дежурства.

  

Работодател

Специализирани Болници За Рехабилитация - Национален Комплекс, филиал Овча могила

Населено място

с. Овча могила, община Свищов

Длъжност

Лекар, физикална и рехабилитационна медицина

Описание на длъжността

Назначава рехабилитационни програми по „Физикална и рехабилитационна медицина“, които подобряват или възстановяват човешките двигателни функции, увеличават способностите за движение, облекчават болкови синдроми, извършват профилактика на наранявания, травми, болести или увреждания. Дейността включва и обслужване на разположение на пациентите, дежурства на 12 часа

Изисквания към кандидата

Висше образование - Физикална и рехабилитационна медицина; работа с програмни продукти; комуникативност, мобилност, мотивация, организаторски умения, отговорност, работа в екип, работоспособност, социални умения, технически умения

Допълнителна информация

Заплата – 2000 лв., осигурява се жилище и храна за 12-часовите дежурства.

  

Работодател

Специализирани Болници За Рехабилитация - Национален Комплекс, филиал Овча могила

Населено място

с. Овча могила, община Свищов

Длъжност

Рехабилитатор 

Описание на длъжността

Непосредствен контакт с болния, инвалида, застрашения от инвалидност и здравия, като му оказва професионална помощ за преодоляване психическия стрес от нарушената временна или постоянна двигателна и социална активност.

Изисквания към кандидата

Висше образование - Рехабилитация; медико-биологични,  хуманитарно-социални и специални знания в областта на кинезитерапията, масажа, физиотерапията, балнеологията и курортологията, трудотерапията и ергономията; работа с програмни продукти; комуникативност, мобилност, мотивация, организаторски умения, отговорност, работа в екип, работоспособност, социални умения, технически умения

Допълнителна информация

Заплата – 1500 лв., осигурява се жилище.

 

 

За допълнителна информация може да се свържете с:

-         трудовите посредници в ДБТ Свищов.

Телефон за връзка: 0631 60519; 0878 428320; 0882 825176

 -         СБР – НК ЕАД, филиал Овча могила, отдел Човешки ресурси,

 Симеонка Горанова

Телефон за връзка: 0886200773