Kариерната среща за специалност „Книгоиздаване“

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

При голям интерес от студентите и активно участие на издателите премина кариерната среща за специалност „Книгоиздаване“, организирана от Кариерния център на ФЖМК и Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“. На 15 май в Аула Магна се събраха студенти от четирите випуска, преподаватели и представители на издателския бранш.

В приветствените си думи ръководителят на Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ проф. Ефрем Ефремов се обърна към издателите с уверението, че те винаги могат да се чувстват като у дома си във Факултета по журналистика и масова комуникация, като изтъкна значението, което студентите и преподавателите отдават на връзките с практиката.

В богата на информация презентация ас. д-р Виктория Бисерова представи учебния план на специалност „Книгоиздаване“ с фокус върху широкия спектър на практически и теоретични умения, които студентите получават през четирите години на обучението си. Акцент в изказването ѝ бяха летните практики и стъпките, предприети от Факултета за повишаване на тяхната ефективност.

Своя положителен опит сподели студентката от трети курс Румяна Георгиева, която вече работи в издателството, където е провела стажа си през миналата година.

Д-р Георги Александров подчерта, че издигането на академичния статут на летните практики и новата процедура по подготовката, провеждането и оценяването им ще доведе до успешни резултати единствено с общите усилия на преподаватели, студенти и работодатели.

За интереса на българските издатели към възпитаниците на специалност „Книгоиздаване“ говореше фактът, че присъстваха ръководители на някои от най-големите наши издателства като „Просвета“ и „Хермес“, както и представители на водещи издателства - „Клет“, „Изток-Запад“, „Фют“, „Емас“, и издателства със специфичен продуктов профил като „Мармот“, „Клевър Бук“, „Лайфтайм Пъблишинг“, Simetro Books и „Стрийт 68“. Издателите представиха накратко своите организации и възможностите за стажове и професионална реализация в тях. Общото в изказванията им беше призивът към студентите да бъдат активни, настойчиви и търпеливи в трудния път към професията.

В последвалия свободен разговор се изказаха мнения и препоръки за успешна изява на студентите в реална работна среда. В заключение доц. Мила Серафимова увери, че ръководеният от нея Кариерен център към ФЖМК ще продължи да бъде свързващото звено между академичното образование и практическата реализация.