Кариера в областта на медийните проучвания: конференция и кариерен ден на АМЕК

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

На 18 април  във  ФЖМК се състоя кариерен форум, ориентиран към студентите, с представяне на възможностите за кариерно развитие в компании, занимаващи се с медийни изследвания -  A Data Pro, Commetric, InsightsHQ, NineStars, pressrelations, Ruepoint  -  членове на световната индустриална асоциация  AMEC International

Събитието откри доц. д-р Мила Серафимова, функционален заместник-декан по университетско сътрудничество и партньорство с неправителствени и бизнес организации и ръководител на Кариерния център на ФЖМК. Тя благодари на водещите компании в индустрията за участието във форума и сътрудничеството с факултета и приветства студентите в препълнената Аула Магна. Д-р Мая Колева, директор в международния борд на директорите на браншовата организация АМЕС International, представи участниците в кариерния форум и програмата на събитието.

В приветствено видео към студентите Джoна Бърк, Global Managing Director на АMEC, говори за възможностите, които събитието дава, както и за предоставянето на всички регистрирани участници на  ваучер на стойност 600 лв. за онлайн курсовете на АМЕC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication).

Райна Де Ланге, представител на борда на директорите на AMEC International, и основател на InsightsHQ,  разказа за мисията за създаване на добрите практики и как точно се измерва ефективността на комуникациите в съвременната дигитална среда. 

В  презентацията си завършилата специалност „Връзки с обществеността“ във ФЖМК Христина Петрова от британската компания Commetic  показа в действие как се прилага рамката  на АМЕС. Представен беше актуален казус, свързан с туристическия бизнес, като беше показано  защо една туристическа дестинация има нужда от медиен анализ и каква е сезонността на медийното съдържание в бранша.

Димитър Митрев от NineStars обърна внимание на проблемите с ребрандирането и ключовата роля на медия мониторинга в превенцията на кризи в ПР. 

Тодор Киряков и Девора Коцева от A Data Pro обърнаха внимание на дезинформацията и как може да се проследи нейното разпространение и да се измери нейното влияние върху  на обществото на основата на конкретни казуси.

Искрен Лилов от Ruepoint представи професионален опит, свързан с това как  институциите в ЕС следят новинарския поток в страните членки и разказа как анализът на комуникациите им обединява дейности, типични и за  журналистите, и за ПР-те.

Последният панелист Ива Николова от pressrelations акцентира върху употребата на изкуствения интелект в медийния мониторинг и анализ, регулацията и етичните измерения.

След дискусията със студентите,  те бяха поканени на среща с участниците в кариерното изложение на индустрията, като представителите на  компаниите  обсъдиха  с тях възможностите за стаж и работа. 

През последните години Факултетът по журналистика и масова комуникация  предоставя възможности за регулярни срещи на студентите с представителите на бизнеса, като  стремежът е академичното образование да бъде в синхрон с нуждите на работодателите. 

Превръщането на знанията в умения и прилагането им в практиката е възможно в сътрудничество с индустрията, чиято подкрепа чрез стажантските програми е решаваща за реализацията и кариерното развитие на студентите.

Кариерният център на ФЖМК предстои да организира и други срещи с работодатели. Следващото събитие  е на 24 април от 14:00 ч.  в  Аула Магна на ФЖМК. Целта на срещата е да информира студентите за възможностите за стаж  в БТА. На нея ще бъдат представени условията за участие, ангажираност по отдели, кариерно развитие и перспективи, социалната програма на БТА, стратегията за развитие и въвеждането на новите технологии в работата на журналистите.