Tематичен модул от уебинари, фокусирани върху климатичните промени, устойчивото развитие и справедливия енергиен преход

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>
Дата на събитието: 
сряда, 6 April, 2022 - 18:00 до сряда, 20 April, 2022 - 18:00
Детайли за събитието: 

От името на Джуниър Ачийвмънт България бихме искали да Ви поканим да се включите в тематичен модул от уебинари, фокусирани върху климатичните промени, устойчивото развитие и справедливия енергиен преход.

Ще се радваме да станете част от уебинарите, които ще се проведат изцяло онлайн (работен език – английски) от 18:00 ч., както следва:

- Бъдещето на енергията: Климатични промени - 6 април

- Бъдещето на енергията: Устойчиво развитие, зелена и кръгова икономика - 13 април

- Бъдещето на енергията: Справедлив преход – Въведение - 20 април

Линк за регистрация за уебинарите: https://tinyurl.com/2p9ekefs

Модулът е разработен в рамките на международния проект „Panda Labs Junior за Справедлив преход“, в който партньори са WWF България, Джуниър Ачийвмънт Македония, WWF Сърбия и Eko-Team от Черна гора. Проектът има за цел да подпомогне процеса на справедливия енергиен преход и навременното развитие на знания и предприемачески умения у младежите от въгледобивните региони. В допълнение, проектът ще съдейства за създаването на регионална мрежа и ще насърчи и подпомогне младите хора да трансформират местните общности и икономики, да работят съвместно с местната власт, университети, изследователски центрове и граждански организации.

Като част от модула, през м. май ще бъдат организирани и лекции на живо (предстои да бъдат обявени дати и локации) на следните теми: Източници на енергия и възобновяема енергия; Справедлив преход в локален контекст; Как можем да повлияем на климатичните промени.

Като стимул и поощрение за участниците са предвидени допълнителни възможности за изяви и награди. Участвалите в повече от една от онлайн и присъствените лекции ще имат и предимство при кандидатстване за участие в иновационен хакатон, който е планиран през месец юни.

Най-добре представилите се ще имат възможността да се включат и в регионалните срещи на партньорите по проекта.

Очакваме Ви!

За информация и контакт:

Вихрен Митев, Програмен експерт „Кръгова икономика и зелено предприемачество“

Джуниър Ачийвмънт България

0887 575 660

vihren.mitev@jabulgaria.com