Специалист “Стратегически партньорства” в Заедно в час

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Фондация “Заедно в час” обявява свободна позиция за специалист “Стратегически партньорства”, който да се присъедини към екип “Стратегически партньорства” на организацията. Позицията е на непълен работен ден.

Основната роля на екип “Стратегически партньорства” е да ръководи усилията на “Заедно в час” за застъпничество в сферата на образованието. Целта е опитът, добрите практики и предложения за политики, които организацията е натрупала през различните си проекти и програми през последните 11 години, да бъдат обобщени и разпространени в системата на образованието, за да подпомогнат качественото образование на всяко дете в България.

Екип ”Стратегически партньорства” е отговорен за:

 • планиране и изпълнение на проекти и инициативи в сътрудничество с национални и международни организации и ръководни органи в сферата на образованието и извън нея;
 • застъпване за промени в образователните политики въз основа на резултатите от тези проекти и инициативи.

В момента изпълняваме повече от десет проекта в сътрудничество с различни национални и международни партньори (Европейската комисия и нейните агенции, Министерството на образованието и науката на България, регионални управления на образованието (РУО), общини, синдикални организации, университети и неправителствени организации).

Специалистът “Стратегически партньорства” ще има следните отговорности:

 • установяване, развиване и поддържане на контакти с публични партньори;
 • управление на съществуващи проекти и разработване на нови заедно с партньори на регионално, национално и международно ниво;
 • проучване на инструменти и разработване на стратегически документи за промени в политиките за образованието в България;
 • подкрепа за промяна на политики на регионално, национално и международно ниво;
 • обобщаване и разпространение на най-добрите практики от опита на “Заедно в час” и партньорските й организации.

От специалиста “Стратегически партньорства” се очаква да си сътрудничи ефективно със заинтересованите страни и да допринася за гладката комуникация и работен процес.

Търсим кандидат с добре развити умения за комуникация и взаимодействие с различни партньори, който има опит с това да убеждава и да провокира действия в другите. Успешният кандидат е инициативен и организиран, притежава умения за решаване на проблеми и аналитично мислене. Той или тя има най-малко две години опит в сферата на образованието и доказан опит в постигането на резултати. Сериозно предимство дава опитът в консултирането и/или застъпничеството в сферата на образованието.

Идеалният кандидат е активен шофьор и владее добре английски език.

Какво предлагаме:

 • Възможност за гъвкаво работно време и работа от разстояние;
 • Индивидуален план за професионално развитие и допълнителни обучения;
 • Възможност за принос към мисията на “Заедно в час” и работа в екип от високо мотивирани професионалисти в сферата на образованието;
 • Офис на комуникативна локация в София (Орлов мост).

За да кандидатствате, моля, изпратете своята професионална автобиография и мотивационно писмо на l.yordanova@zaednovchas.bg до 30 ноември 2021 г.

Кандидатурите ще се разглеждат по реда на постъпването им, затова ранното кандидатстване е с предимство. Ще се свържем за интервю само с избраните на първия етап кандидати.

ВАЖНО: Уверете се, че в мотивационното си писмо отговаряте на следните въпроси:

 • Защо искате да работите в “Заедно в час”? Как Ви мотивират мисията и целите на организацията?
 • Как предишният Ви професионален опит Ви прави подходящи за позицията специалист “Стратегически партньорства”?
 • Как работата в “Заедно в час” е свързана с Вашите лични цели за професионално развитие и какво очаквате да научите като част от екипа?